Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • (Dez)informace a (ne)informace od jednatele Sušické nemocnice pana Vlčka

   

  (Dez)informace a (ne)informace od jednatele Sušické nemocnice pana Vlčka

   

  Na jednání zastupitelstva 16.12.2020 informoval předseda dozorčí rady SN pan Chejn o dílčích zjištěních uvedených v tehdy předběžné zprávě prováděného forenzního auditu SN. Zastupitelé získali Konečnou zprávu o výsledcích forenzního auditu SN za období od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2020 dne 18.2.2021. Zde je nutné podotknout, že zpracovatelem onoho forenzního auditu je společnost DaKan s. r. o., která není autorizovaným auditorem a ani specialistou na tzv. forenzní audity, resp. forenzní vyšetřování. Nazývejme prosím tedy onen materiál, který společnost zpracovala, spíše jako „neaudit“. Na začátku Konečné zprávy o výsledcích neauditu se píše, že byl vyhotoven na základě Smlouvy uzavřené dne 14.9.2020 mezi SN a zpracovatelem neauditu. 14.9.2020 – to je datum, kdy byli odvolaní jednatelé pan Hais a pan Rada a zvolen byl jednatelem SN pan Vlček. Moc si nedokážu představit, jak byla Smlouva tak rychle uzavřena novým vedením nemocnice. Bylo to domluveno již dopředu? Počítalo se s odvoláním Haise a Rady a s vyhotovením neauditu? V jakých večerních/nočních hodinách byla Smlouva uzavřena, když pan Vlček byl zvolen do funkce jednatele až v podvečer? To jsou otázky, na které ale Rada města nechce odpovídat, neboť návrh, aby byla Radě města předložena spisová dokumentace k neauditu, neprošel, PRO hlasoval jen pan Hais a pan Černý.

  Obrátila jsem se tedy přímo na pana jednatele Vlčka a z titulu zastupitele a svého práva na informace dle zákona o obcích, jsem emailem ze dne 19.2.2021 požádala o zaslání Smlouvy, na základě které byl neaudit vyhotoven, a dále o celou spisovou dokumentaci s tím spojenou.

  Výsledek: V rámci zákonné lhůty jsem nedostala žádnou reakci a proto jsem dne 29.3.2021 zaslala stížnost na neposkytnutí informace, kterou mají na vědomí i členové Rady města. Následně dne 31.3.2021 jsem obdržela vyjádření pana Vlčka, ve kterém mě mj. požádal o vysvětlení, jak předmětná požadovaná Smlouva souvisí s výkonem mojí funkce zastupitele, a dále mi sdělil, že na základě usnesení Rady města – Valné hromady SN, mu není umožněno poskytnout mi spisovou dokumentaci k celé věci. Panu Vlčkovi jsem téhož dne odpověděla a mj. vysvětlila, že na dané informace právní nárok mám, a to zejména i z toho důvodu, že SN je veřejnou institucí a tedy povinným subjektem dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Jak to celé dopadne, opravdu nevím.

   

   

  Informace z nemocnice v Sušických novinách

  Panu Vlčkovi však nemohu upřít jeho snahu informovat občany Sušice prostřednictvím Sušických novin. Zde má již pravidelnou rubriku informací z nemocnice, což sama jen kvituji. Pan Vlček se zde i vyjádřil, ať se občané na něj s jakoukoli otázkou obracejí, což též hodnotím velmi pozitivně.

   

   

  Závěr: Některé informace se poskytují, některé ne, někomu asi ano, někomu ne. Nebo se snad jedná o dezinformace?

   

   

  Úsudek nechám na Vás. Prosím, buďte nezávislí.

   

   

  Jitka Kroupová

  zastupitelka za NzS

  Sdílet