Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Vyhodnocení zimy 2017/2018 ve Volarech


  S posledním únorovým dnem skončila klimatologická zima 2017/2018. Zima jako celek byla ve Volarech 5. nejteplejší za posledních 11 zim. V tomto článku se zaměříme na porovnání zim právě ve Volarech, využijeme k tomu data z meteostanice umístěné v městské zástavbě, která má delší pozorovací řadu než stanice na okraji Volar, která dodává data do sítě ČHMÚ a je ve vlastnictví města Volary. Vyhodnocení zimy z druhé volarské meteostanice bude zpracováno a zveřejněno v následujících dnech.

   

  První zimní měsíc prosinec byl dle vyhodnocení ČHMÚ teplotně normální, když odchylka od průměru v rámci celé republiky byla +1,7°C. Průměrná měsíční teplota dosáhla v městské zástavbě hodnoty -1,0°C, prosinec byl ve Volarech čtvrtý nejteplejší za posledních 11 let. Srážek spadlo třetí největší množství za 10 let. Sněhově si prosinec nevedl špatně, souvislá sněhová pokrývka ležela celých 31 dní, nejvíce sněhu bylo naměřeno 18. prosince a to 31 cm. Celkem ve 13 dnech napadl alespoň jeden centimetr nového sněhu. Ledových dnů, tedy dnů s celodenním mrazem bylo v prosinci jen 6. Slunečního svitu bylo naměřeno pouhých 28 hodin, což je výrazně podprůměrné množství, ještě hůře na tom ale byly prosince 2011 a 2014.

   

  Druhý zimní měsíc leden byl na území republiky hodnocen jako silně nadnormální s odchylkou +3,8°C od průměru let 1981 - 2010. Průměrná měsíční teplota dosáhla ve městě +0,6°C, tedy hodnota nejvyšší za 11 let měření a zároveň první leden s průměrnou hodnotou nad bodem mrazu. Loňský výrazně teplotně podprůměrný leden byl o celých 7,5°C chladnější, což je až extrémní rozdíl. Srážkový úhrn dosáhl 97 mm a je tak druhý nejvyšší od roku 2008. Sněhová pokrývka ležela 20 dní z 31, nejvyšší pokrývka byla naměřena 22. ledna a to 38 cm, což je zároveň nejvyšší hodnota celé zimy. Ve 13 dnech napadl alespoň jeden centimetr nového sněhu. V lednu byly zaznamenány pouhé 4 dny s celodenním mrazem. Ani leden se co se týče slunečního svitu příliš "nevytáhl", pouhých 30 hodin je výrazně podprůměrná hodnota. 

   

  Měsíc únor byl výrazně chladnější než leden i prosinec. Průměrná měsíční teplota byla -4,7°C, pouze únor 2012 byl v jedenáctileté historii měření chladnější. V rámci celé republiky byl únor teplotně podnormální s odchylkou -2,6°C. Souvislá pokrývka ležela v únoru 20 dní. Srážkově byl únor opět chudý, spadlo jen 15 mm. Alespoň 1 cm sněhu napadl v šesti únorových dnech. Slunce ani v únoru příliš nedohnalo ztrátu z prosince a ledna, svítilo jen 55 hodin. V poslední dekádě února přišlo nejchladnější období celé klimatologické zimy, naměřeny byly tři artické dny (max denní teplota nepřesáhne -10°C) a to po šesti letech. Mráz byl naměřen v každém únorovém dni, v 17 dnech byl naměřen ledový den, tedy den s celodenním mrazem.

   

  Klimatologická zima jako celek byla ve Volarech v porovnání s předchozími 11 lety tedy 5. nejteplejší. Nejstudenější období přišlo na konci února. Z 90 dnů klimatologické zimy byl celodenní mráz v necelé třetině dní, přesněji ve 27 dnech, sněhová pokrývka ležela v tomto období 71 dní z 90 možných, ve čtyřech zimách z deseti ležel sníh déle. Maximální výška sněhové pokrývky byla zaznamenána 22. ledna a to 38 cm. Co se týče průměrné teploty za celou klimatologickou zimu, činí průměr -1,7°C. Srážkově byla zima v porovnání s posledními deseti lety nadprůměrná, úhrn srážek činil 176 mm, tedy třetí nejvyšší za dobu měření. Naopak sluneční svit byl ve všech zimních měsících podprůměrný, dokonce druhý nejnižší za devět let měření.

   

  Nejvyšší teplota v klimatologické zimě 2017/2018 byla zaznamenána 9. ledna 11,1°C, nejchladnější ráno bylo 19. prosince 2017, kdy teplota ve městě klesla na -18,2°C

   

  Porovnání průměrných měsíčních teplot ve Volarech v období klimatologické zimy (ve °C):

  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
  prosinec -2,4 -1,6 -2,2 -5,7 0,7 -1,5 -0,6 0,1 2,8 -1,7 -1,0
  leden -0,5 -5,0 -5,7 -2,8 -1,5 -2,1 -0,1 -0,4 -1,7 -6,9 0,6
  únor 0,3 -2,8 -3,1 -2,9 -6,4 -3,2 0,5 -2,3 1,7 0,3 -4,7
  průměr -0,9 -3,1 -3,7 -3,8 -2,4 -2,3 -0,1 -0,9  0,9 -2,8 -1,7 

   

  Srážkové úhrny ve Volarech v období klimatologické zimy (v milimetrech):

  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
  prosinec 23,4 45,6 67,8 99,2 56,8 24,2 43,4 16,6 22,0 63,8
  leden 11,2 35 36,4 112,0 70,0 17,4 59 71,2 40,8 97,0
  únor 51,0 26,2 19,6 22,2 52,2 8,2 10,2 75,8 19,4 15,2
  součet 85,6 106,8 123,8 233,4 179,0 49,8 112,6  163,6  82,2  176,0

   

  Souvislá sněhová pokrývka ve Volarech v období klimatologické zimy (v dnech): 

  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
  prosinec 27 23 31 21 18 23 8 0 10 31
  leden 31 30 26 28 21 9 28 25 31 20
  únor 28 28 22 29 27 2 28 10 22 20
  součet 86 81 79 78 66 34 64 35 63 71

   

  Sluneční svit ve Volarech v období klimatologické zimy (v hodinách): 

  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
  prosinec 33 58 23 45 83 23 62 76 28
  leden 38 63 45 21 48 23 62 85 30
  únor 89 90 98 31 100 110 52 86 55
  součet 160 211 166 97 231 156 176 247 113 

    

  (ir)

  Sdílet